Om de websites en scripts te versnellen wordt er op onze servers gebruik gemaakt van OPcache. OPcache is een extensie in PHP welk scripts voor een bepaalde tijd in het geheugen bewaard, zodat dit direct voor een volgende bezoeker kan worden geladen.


Het kan zijn dat u OPcache wil uitschakelen, bijvoorbeeld als u problemen ervaart (502 Bad Gateway) of als u niet wenst dat scripts worden gecached. U kan dan de volgende instructies volgen:

  1. Ga naar de map waarin uw website staat. Dit is meestal /domains/uwdomeinnaam/public_html
  2. Als er nog geen .htaccess bestand bestaat, maak deze aan. Als er al wel een .htaccess bestand aanwezig is gaat u door naar stap 3.
  3. Plaats de onderstaande regel in de .htaccess
    php_flag opcache.enable Off
  4. Sla het bestand op
  5. U heeft OPcache nu uitgeschakeld.


Er is een plugin beschikbaar voor WordPress waarmee u de statistieken van OPcache kan inzien. Daarnaast kan u ook de cache legen. Hierbij de link naar de plugin: https://nl.wordpress.org/plugins/opcache/