Beste klanten,


U moet een email adres aan of gebruikt uw huidige email adres.

U vult het volgende in.

Username: voorbeeld@cdncorrecthosting.nl
Password: uw wachtwoord
IMAP Server: mail-lb.nl
SMPT Server: mail-lb.nl